نصف راه را با هم رفتیم

نصف راه را با هم رفتیم. خیلی زود گذشت. ثبت نام، جلسه‌ی اتمام حجت، آزمون اول، کارنامه، تراز، رتبه، نقش پشتیبان و... .

نصف راه را با هم رفتیم

نصف راه را با هم رفتیم. خیلی زود گذشت. ثبت نام، جلسه‌ی اتمام حجت، آزمون اول، کارنامه، تراز، رتبه، نقش پشتیبان و... .

پروژه‌ی دوم یعنی آزمون جمع‌بندی پایه‌ی 10 مهر رسید و شروعی برای کسانی بود که تابستان در آزمون‌ها شرکت نکردند.

آبان و آذر هم  تمام شد. برای بعضی‌ها خیلی خوب و برای برخی خیلی سخت گذشت. چشم روی هم گذاشتیم و نیم‌سال اول هم تمام شد. نصف راه را رفتیم، زمین خوریدم و برخاستیم. نقاط ضعف و قوت خود را شناختیم.

خندیدیم و ناراحت شدیم. اما همه‌ی این‌ها گذشت مهم این است که از این به بعد می‌خواهیم چه‌کار کنیم؟

یک راهکار عالی! در این موقعیت بهترین منبع کتاب‌های جمع‌بندی نیم‌سال اول و کتاب‌های در یک نگاه است که نیم‌سال اول را با قدرت جمع‌بندی کنیم.

عدم غیبت در آزمون‌های پیش رو راز موفقیت کسانی است که با برنامه پیش می‌روند و برای کنکور هدف دارند.

راه زیادی تا کنکور نمانده. یادمان باشد آهسته ولی پیوسته حرکت کنیم.