کتاب ستاره‌دار

برای این‌که همیشه با اشتیاق به سراغ کتاب‌های‌مان برویم باید آن‌ها را ستاره‌دار کنیم. چگونه؟

کتاب ستاره‌دار

برای این‌که همیشه با اشتیاق به سراغ کتاب‌های‌مان برویم باید آن‌ها را ستاره‌دار کنیم. چگونه؟

یک کتاب تست استاندارد، سؤالات مربوط به هر مبحث را از ساده به دشوار مرتب کرده است. سؤالات را دو تا در میان ستاره‌دار کنید. (مثال: سؤال ...-5-3-1). سپس سؤالاتی را که ستاره ندارند پاسخ دهید. با این کار از یک طرف سؤالات یکنواخت کم‌تری خواهید داشت و در همان زمانی که در نظر گرفته‌اید می‌توانید تست‌های متنوعی پاسخ دهید و از طرف دیگر زمانی که می‌خواهید مباحث قبلی را مرور کنید، سؤالاتی دارید که از ساده به دشوار هستند و در عین حال قبلاً آن‌ها را پاسخ نداده‌اید و تازگی خاص خود را دارند.

از مرور مباحث لذت ببرید.