شب امتحان، زمان درس خواندن نیست

بهترین زمان برای درس خواندن، ایام مدرسه و در طی سال تحصیلی است. درس خواندن در شب امتحان نتیجه‌ا‌ی جز افزایش نگرانی برای دانش‌آموزان نخواهد داشت.

شب امتحان، زمان درس خواندن نیست

بهترین زمان برای درس خواندن، ایام مدرسه و در طی سال تحصیلی است. درس خواندن در شب امتحان نتیجه‌ا‌ی جز افزایش نگرانی برای دانش‌آموزان نخواهد داشت.

مطالعه در شب امتحان نه‌تنها باعث نمی‌شود مطلب تازه‌ای یاد بگیرید بلکه باعث ایجاد استرس در شما و درنتیجه فراموشی مطالبی خواهد شد که آن‌ها را کامل و از قبل خوانده و یاد گرفته‌اید.

شب امتحان زمانی است که شما باید وقت‌تان را صرف مرور و تثبیت مطالب آموخته‌ها کنید و بعد از آن به حل تمرین و تست از همان مطالب بپردازید تا مطمئن شوید برای روز امتحان آمادگی کافی را خواهید داشت.

برخی از دانش‌آموزان هستند که نتوانسته‌اند یک مبحث را به طور کامل بخوانند و یاد بگیرند و دچار استرس می‌شوند. به آن‌ها توصیه می‌کنم آرامش خود را حفظ کنند. تنها کافی است به جای این‌که زمان خود را همراه با استرس صرف یادگیری مطالب جدید کنند، با آرامش هر چه بیش‌تر وقت خود را صرف مرور و جمع‌بندی مطالب قبلی کرده و آن‌ها را مجدداً تکرار و در ذهن خود ثبت کنند.

با انجام این روش مطمئن می‌شوید که می‌توانید دست‌کم به سؤالاتی که آن‌ها را خوانده‌اید پاسخ صحیح دهید.

سعی کنید تا آن‌جا که می‌توانید نگرانی خود را کاهش داده و با افزایش حجم بیش‌تری از مطالب خوانده‌‌شده‌ی قبلی با آرامش بیش‌تری در جلسه‌ی امتحان حاضر شوید.

از الان برای امتحانات پایان سال برنامه‌ریزی کنید.توان‌های گویا و عبارت‌های جبری از ریاضی 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : عادل حسینی