اکنون زمان تغییر شماست

اکنون باید به خودتان قول بدهید که به برنامه‌ی خود پایبند باشید و در اجرای آن کوتاهی نکنید.

اکنون زمان تغییر شماست

اکنون که نیم‌سال دوم از سال تحصیلی شروع شده است باید بلندترین گام را برای رسیدن به هدفتان بردارید و مصمم باشید تا تغییر مهمی در روش کار خود بدهید و تحولی شگرف در آن ایجاد کنید.

اکنون باید به خودتان قول بدهید که به برنامه‌ی خود پایبند باشید و در اجرای آن کوتاهی نکنید.

نباید به زور و اجبار هم که شده بخواهید که درجه‌ی یک باشید، بلکه باید اراده و تلاش را ضمیمه‌ی کارتان کنید و برای تلاشی که می‌کنید  احساس رضایت کنید.

در این نیم‌سال باید مقتدرانه وارد عمل شوید و با سعی و پایمردی کارتان را با موفقیت به اتمام برسانید. این را بدانید که اگر درست شروع کنید قدم‌های بعدی ساده‌تر می‌شود؛ پس عزمتان را جزم کنید و دست به کار شوید.

خرید کتاب