از کجا شروع کنم؟

برای درس‌هایی که دشوارترند یا به زمان بیش‌تری نیاز دارند نگران نباشید.

از کجا شروع کنم؟

در ایام امتحانات این سؤال بارها و بارها در ذهن دانش‌آموزان تکرار می‌شود و اغلب دلیل آن تل‌انبار شدن درس‌های نخوانده روی هم است و موجب ناامید و نگرانی می‌شود. اما راه‌حل چیست؟ اگر تصمیم جدی برای شروع کردن نگیرید وضع تحصیلی از جایگاه بدی که دارد به مکانی بدتر منتقل می‌شود. قدم اول تصمیم اساسی برای جبران کم‌کاری گذشته است.

هرگز ناامید نشوید و اجازه ندهید ناامیدی بر شما غلبه کند. هر وقت ماهی را از آب بگیرید تازه است. از درسی شروع کنید که با آن ارتباط بهتری دارید و در مدت‌زمان کم‌تری می‌توانید آن را به بهترین نحو تمام کنید. با شروع کردن از این درس‌ها کمی اطمینان خاطر پیدا می‌کنید و با اعتمادبه‌نفس بیش‌تر به استقبال درس‌های دشوارتر می‌روید و می‌توانید زمان بیش‌تری را صرف آن‌ها کنید.

برای درس‌هایی که دشوارترند یا به زمان بیش‌تری نیاز دارند نگران نباشید. مطالب را تقسیم کرده و با آرامش به خواندن آن‌ها بپردازید. هر یک ساعت به ذهن خود برای دقایقی استراحت دهید. می‌توانید تنوع نیز داشته باشید. صبح‌ها یک درس و بعدازظهرها درسی دیگر را مطالعه کنید. همواره فعل توانستن را برای خود صرف کرده و به توانایی‌های خود ایمان داشته باشید.