زندگی دوچرخه‌‌سواری است (نویسندگان جوان)

آرمین اعتباری از بهبهان این مقاله را درباره‌ی داشتن تعادل نوشته است.

زندگی دوچرخه‌‌سواری است (نویسندگان جوان)

آرمین اعتباری از بهبهان این مقاله را درباره‌ی داشتن تعادل نوشته است.

یادداشت‌های خود را به آدرس azmoon.mag@gmail.com بفرستید.


یادش به‌ خیر بار اول که می‌خواستم دوچرخه‌سواری یاد بگیرم به جای دو چرخ، آن را به 4 چرخ تبدیل کرده بودم. در اوایل حتی از عهده‌ی کنترلش هم برنمی‌آمدم اما با تمرین بسیار بالاخره ماهر شدم. من مطمئن هستم که همه‌ی شما این تجربه را داشته‌اید اما من از این تجربه یک چیز را یاد گرفتم:‌ زندگی و دوچرخه‌سواری یک شاخصه‌ی مشترک دارند و آن هم این است که در هر دو باید مدام در حال حرکت باشی در غیر این صورت تعادلت را از دست می‌دهی. در حرکت بودن است که زندگی شما را می‌سازد.