همگام با امتحانات نیم‌سال اول (10)

در پایان آزمون حتماً فرصتی را برای مرور همه‌ی آن‌چه نوشته‌اید کنار بگذارید.

همگام با امتحانات نیم‌سال اول (10)

پس از آزمون

در پایان آزمون حتماً فرصتی را برای مرور همه‌ی آن‌چه نوشته‌اید کنار بگذارید. شاید برای چند پاسخ، ویرایشی جدید ارائه کنید که تأثیر بهتری در حل سؤال و رسیدن به جواب نهایی داشته باشد و شاید هم سؤالی را جا انداخته باشید. شاید بخشی از محاسبات و به دنبال آن جواب نهایی دارای اشکال باشد. یک مرور 5 دقیقه‌ای در پایان آزمون تأثیر کم‌نظیری در نمره‌ی نهایی خواهد داشت.

پس از پایان آزمون، دقیقاً مثل سرمربیانی که بحث داوری را به عهده‌ی کارشناسان می‌گذارند، تحلیل بیش از اندازه‌ی آزمونِ پشت سر گذاشته‌شده را به زمان مناسب موکول کرده و تمرکز خود را به امتحان بعدی معطوف کنید. چرخه‌ی تمام رفتار‌های آموزشی مثبت برای امتحان بعدی تکرار خواهد شد و در این فرایند طولانی جایی برای فکر کردن به آزمونِ پشت سر گذاشته‌شده وجود ندارد.

امتحانات هر نیم‌سال فرصتی برای شکوفایی است. همراهی با برنامه‌ی راهبردی آزمون‌های برنامه‌ای، تغییر بسیار ملموسی در مفهوم امتحانات نیم‌سال برای دانش‌آموزان ایجاد می‌کند. دقیقاً در زمان امتحاناتِ نیم‌سال اول است که می‌توانیم تمام آموخته‌های نیم‌سال را با همین روش‌های ساده‌ی موفقیت‌آمیز جمع‌بندی و بازیابیِ تشریحی کنیم، نقایص آن را شناسایی کنیم تا در مرور‌های آتی بهتر شویم و در پایان، در تمام این مراحل نیز در حال شکل دادن موفقیت نهایی‌مان در پایان سال تحصیلی باشیم. هنوز «موفقیت، هنرِ خلق بهترین‌ها در عادی‌ترین‌ها» است. امتحان، عادی‌ترین نوع ارزیابی در تمام طول تاریخ آموزشی است؛ اما گاهی این ارزیابیِ ساده برای گروهی از دانش‌آموزان سخت‌کوش تغییر ماهیت می‌دهد و مهم‌تر از حالت عادی می‌شود و هنوز این دانش‌آموز سخت‌کوش از این ارزیابی ساده، یک گذار بسیار موفق برای دست‌یابی به اهداف خود می‌سازد.