همگام با امتحانات نیم‌سال اول (8)

به تفاوت روز آزمون با سایر روزهای هفته دقت کرده‌اید؟ مثل همیشه خورشید از سمت شرق طلوع می‌کند.

همگام با امتحانات نیم‌سال اول (8)

روز خوب امتحان

به تفاوت روز آزمون با سایر روزهای هفته دقت کرده‌اید؟ مثل همیشه خورشید از سمت شرق طلوع می‌کند. مثل همیشه زمان خاصی راهی مدرسه می‌شوید و مثل همیشه روی صندلی قرار می‌گیرید. تا این‌جای کار، همه چیز عادی و طبیعی است. پس تفاوتی که برای روز امتحان نسبت به سایر روز‌ها قائل هستید از کجا می‌آید؟

مطالعه‌ی منظم در طول نیم‌سال اول تفاوت روز امتحان با سایر روزها را کم و کم‌تر می‌کند. این مطالعات منظم وقتی با مرور مناسب در بازه‌ی زمانی اختصاص داده‌شده برای آماده‌سازی هر امتحان همراه می‌شود باز هم تفاوت کم‌تر می‌شود. وقتی با آسودگی خاطر روی صندلی آزمون قرار می‌گیرید تا این تلاش‌ها را به پاسخ سؤالات تبدیل کنید تفاوتی باقی نمی‌ماند.

برای بیدار شدنِ به موقع در صبح امتحان برنامه‌ریزی کنید. ساده‌ترین کار، داشتن ریتم منظم ساعت خواب و ساعت بیداری در طول نیم‌سال است و حفظ این ریتم در ایام امتحانات همان برنامه‌ریزی صحیح برای بیدار شدن به موقع خواهد بود. باید همه‌ی عواملی را که می‌تواند علتی برای نگرانی باشد به‌خوبی بشناسید و برای حذف آن، برنامه داشته باشید. بیدار شدن به موقع، عامل حذفی برای دیر رسیدن به جلسه‌ی آزمون خواهد بود.

در زمان حضور در حوزه‌ی امتحان و پس از قرارگیری بر سر صندلی آزمون چند لحظه به همه‌ی تلاش‌های  طول نیم‌سال خود فکر کنید و مطالعات مثبت چند روز اخیرتان را به ذهن بیاورید. همه‌ی تلاش‌های  ممکن، انجام شده و حالا موقع شروع کردن امتحان با یاد و نام خداست که قطعاً آرامش‌بخش دل‌هاست.

همه چیز در جای خود قرار دارد؛ درست مثل محل قرارگیری خودتان. حالا موقع قرار دادن پاسخ هر سؤال در جای مناسب خود است. تا چند روز دیگر هم نمره‌ای که متناسب با تلاش سخت‌کوشانه‌ی شماست در محل خود در کارنامه‌ی شما قرار خواهد گرفت. این نظمِ خاص، آن‌قدر ادامه پیدا می‌کند تا شما را به همه‌ی هدف‌گذاری‌‌های اولیه برساند.