بررسی سؤالات علوم تیزهوشان پایه‌ی ششم در آزمون 20 آذر

در این آزمون از درس علوم از صفحه‌های 28 تا 39 سؤال طرح شده بود که 6 سؤال مربوط به قسمت پوششی و 4 سؤال از مبحث جدید بود.

بررسی سؤالات علوم تیزهوشان پایه‌ی ششم در آزمون 20 آذر

در این آزمون از درس علوم از صفحه‌های 28 تا 39 سؤال طرح شده بود که 6 سؤال مربوط به قسمت پوششی و 4 سؤال از مبحث جدید بود. سؤال‌های تیزهوشان نسبت به سؤالات عادی دشوارتر طرح شده بود. آزمون دارای چند سؤال مفهومی و وقت‌گیر مخصوصاً در قسمت تیزهوشان بود که دانش‌آموزان به‌راحتی نتوانستند به آن‌ها پاسخ دهند. با نگاهی به سطح سؤالات و تحلیل و بررسی آن‌ها می‌توان در آزمون‌های بعدی با به‌کارگیری این نکات به نتایج بهتری دست یافت.

سؤال‌ها:

71) این سؤال از سؤال دفترچه‌ی تیزهوشان 6 آذر عیناً تکرار شده بود (سؤال 77) که دانش‌آموز با مرور دفترچه‌ی آزمون قبلی به‌راحتی می‌توانست به آن پاسخ دهد.

نکته‌ی 1) دانش‌آموز با مرور دفترچه‌ی قبلی می‌توانست موفق به کسب 10% از نمره شود.

72) این سؤال، مفهومی و نسبتاً دشوار است که دانش‌آموز باید شکل صفحه‌ی 32 کتاب درسی را کاملاً یاد بگیرد تا بتواند به این سؤال پاسخ دهد.

نکته‌ی 2) دانش‌آموز باید به تمام قسمت‌های درس علوم توجه کند، اعم از شکل‌ها؛ زیرا از تمام قسمت‌های کتاب درسی سؤال طرح می‌شود.

73) این سؤال مفهومی و وقت‌گیر است که به صورت آزمایشی طراحی شده است. دانش‌آموز باید به گزینه‌ها توجه کامل داشته باشد تا در انتخاب آن دچار اشتباه نشود.

نکته‌ی 3) تعدادی از سؤالات به صورت مفهومی آمده است؛ یعنی عین کتاب درسی نیست. دانش‌آموزان باید هنگام مطالعه دقیق باشند و مطالعه‌ی سطحی نداشته باشند. هم‌چنین هنگام خواندن صورت سؤال زیر کلمه‌ی کلیدی خط بکشند تا بدانند سؤال دقیقاً چه می‌خواهد.

نکته‌ی 4) دانش‌آموز باید از تکنیک ضربدر و منها برای سؤالات وقت‌گیر استفاده کند و پاسخ دادن به چنین سؤالاتی را به آخر موکول کند و در صورت داشتن وقت اضافی روی آن تمرکز کند.

74) این سؤال جزء سؤالات دام‌دار است که 33 درصد دانش‌آموزان به‌اشتباه گزینه‌ی 1 را انتخاب کرده‌اند.

نکته‌ی 5) دانش‌آموزان می‌توانند از کتاب اشتباهات متداول تست‌های مختلف حل کنند تا کم‌تر دچار دام‌های آموزشی شوند.

75) سؤالی مفهومی است که با توجه به متنی که قبل از شروع سؤال‌ها آمده است طرح شده است.

نکته‌ی 6) دانش‌آموزان باید به متن‌های داده‌شده قبل از سؤالات توجه و دقت کافی داشته باشند تا به سؤالات تسلط پیدا کنند و بدانند دقیقاً چه می‌خواهد.

76) این سؤال از قسمت «آزمایش کنید» صفحه‌ی 37 کتاب درسی درس زمین پویا آمده است که دانش‌آموز با انجام آزمایش توسط معلم خود به‌راحتی می‌توانست به پاسخ صحیح برسد.

77) این سؤال، سؤال ساده‌ای است که بیش‌تر دانش‌آموزان توانسته‌اند به آن پاسخ صحیح دهند و از متن کتاب درسی صفحه‌ی 38 درس زمین پویا طرح شده است.

78) این سؤال عیناً از صفحه‌ی 34 کتاب درسی قسمت «پژوهش کنید» آمده است که دانش‌آموز باید به کمک معلم خود در مدرسه، آن را انجام داده باشد تا بتواند به پاسخ صحیح برسد.

نکته‌ی 7) دانش‌آموز باید به تمام قسمت‌های درس علوم توجه کند، اعم از آزمایش کنید، پژوهش کنید و...؛ زیرا از تمام قسمت‌های کتاب درسی سؤال طرح می‌شود.

79) این سؤال از متن کتاب درسی صفحه‌ی 39 (قسمت شگفتی‌های آفرینش) طرح شده است که دانش‌آموز با خواندن دقیق متن کتاب می‌توانست گزینه‌ی صحیح را انتخاب کند.

80) این سؤال مفهومی است که دانش‌آموز باید گزینه‌ها را به‌دقت بخواند و گزینه‌ی درست را انتخاب کند.