بررسی سؤالات ریاضی تیزهوشان پایه‌ی ششم در آزمون 20 آذر

سؤالات دفترچه‌ی تیزهوشان دارای سطح متوسط بود و دانش‌آموزانی که مطالب مربوط به آزمون قبلی را به طور کامل یاد گرفته بودند قادر بودند تعداد زیادی از سؤالات را به‌راحتی جواب دهند.

بررسی سؤالات ریاضی تیزهوشان پایه‌ی ششم در آزمون 20 آذر

سؤالات دفترچه‌ی تیزهوشان دارای سطح متوسط بود و دانش‌آموزانی که مطالب مربوط به آزمون قبلی را به طور کامل یاد گرفته بودند قادر بودند تعداد زیادی از سؤالات را به‌راحتی جواب دهند. در این آزمون 60 درصد مطالب از آزمون 6 آذر و 40 درصد مطالب از مبحث فاصله و اندازه‌گیری طرح شده بود. دانش‌آموزان می‌توانستد با پاسخ‌گویی به سؤالات 81، 83، 85 و کسب 30 درصد نمره‌ی درس، تراز 5656 را کسب کنند. هم‌چنین دانش‌آموزان اندکی قوی‌تر با پاسخ‌گویی به 8 سؤال و کسب 80 درصد نمره‌ی درس، تراز 7454 را کسب کنند.

سؤال 81: این سؤال تکراری آزمون قبلی است.

سؤال 82: این سؤال برای دانش‌آموزان متوسط به پایین، اندکی گمراه‌کننده است و دانش‌آموزان در حل آن دچار مشکل شدند. لازمه‌ی حل سؤال، فهم و جداسازی داده‌های مسئله بود؛ این‌که دانش‌آموز بداند باید 112 به چهار تقسیم شود و تفاضل آن با 10 حساب شود و یک تبدیل واحد صورت گیرد.

سؤال 83: سؤال ساده‌ای است. دانش‌آموز کافی است مفهوم میانگین را بداند تا بتواند جواب درست را انتخاب کند.

سؤال 84: این سؤال برای دانش‌آموزان متوسط به پایین سخت است. دانش‌آموز باید یک واحد مبنا انتخاب کند و هر قسمت را بر اساس واحد مبنا محاسبه کند. اگر قسمت 1 را به عنوان واحد مبنا انتخاب کنیم می‌بینیم که میله باید به 9 قسمت مساوی تقسیم شود.

سؤال 85: این سؤال بسیار راحت است و تقریباً در تمام آزمون‌ها تکرار می‌شود و دانش‌آموزان باید به آن جواب درست می‌دادند. دانش‌آموز با دانستن ارتباط بین مسافت طی‌شده و محیط چرخ جواب سؤال را پیدا می‌کند.

سؤال 86 : دانش‌آموز اول باید حاصل‌جمع کسرها را پیدا کند. با کمی دقت و در نظر گرفتن مخرج مشترک 100 برای همه‌ی کسرها در کم‌ترین زمان حاصل‌جمع کسرها به دست آمده و با تقسیم عدد مورد نظر بر آن مسئله حل می‌شود.

سؤال 87: این سؤال بر اساس مفهوم فاصله طرح شده است و دانش‌آموز باید فاصله‌های مورد نظر را در هر چهار گزینه محاسبه می‌کرد تا جواب درست را به دست آورد.

سؤال 88: این سؤال برای اکثر دانش‌آموزان سخت بود. دانش‌آموز باید نوع رابطه‌ی بین مثلث بزرگ و کوچک را تشخیص دهد (تشابه دو مثلث) و بعد از پیدا کردن اندازه‌ی ضلع سوم مثلث، محیط آن را محاسبه کند.

سؤال 89: این سؤال بر اساس مفاهیم اولیه‌ی خط و نیم‌خط طراحی شده و بسیار ساده است. اگر روی خط نقطه گذاشته شود تعداد نیم‌خط‌ها دو برابر تعداد نقطه‌هاست.

سؤال 90: این سؤال هم بر اساس مفهوم پاره‌خط طراحی شده است. دانش‌آموزان هم با شمارش و هم با استفاده از فرمول پیدا کردن پاره‌خط بر اساس تعداد نقاط به‌راحتی می‌توانستند سؤال را جواب دهند.