هر تابشی مسبب بازتابی و هر بازتابی محرک دانشی است

«هر تابشی مسبب بازتابی و هر بازتابی محرک دانشی است» یا به عبارت دیگر «هر نوع سنجش، شیوه‌ی مطالعه‌ی خود را دارد».

هر تابشی مسبب بازتابی و هر بازتابی محرک دانشی است

«چرا با وجود این‌که نمرات درسی‌ام در مدرسه بسیار عالی هستند، سؤالات همان درس در آزمون‌های کانون برایم دشوار و پیچیده است؛ به نحوی که با وجود مطالعه‌ی زیاد، توانایی پاسخ به تست‌ها را ندارم و درنتیجه ارزیابی آزمون برایم بسیار پایین می‌شود؟»

این یکی از شایع‌ترین سؤالاتی است که ذهن دانش‌آموزان را بعد از شرکت در آزمون‌های کانون درگیر خود می‌کند و شاید بارها این سؤال را هنگام مشاوره‌ی کارنامه از پشتیبان‌های خود پرسیده باشند.

دلیل چنین اتفاقی در یک جمله‌ی بسیار ساده که بارها آن را شنیده‌اید، نهفته است، «هر تابشی مسبب بازتابی و هر بازتابی محرک دانشی است» یا به عبارت دیگر «هر نوع سنجش، شیوه‌ی مطالعه‌ی خود را دارد». چندی پیش دانش‌آموزی که بیش از 50 ساعت در هفته مطالعه داشت، ترازش طی چند آزمون حدود 4500 بود. او به همراه اولیای خود برای مشاوره‌ی کارنامه مراجعه کرد. سؤال اولیای دانش‌آموز این بود که «چرا با وجود مطالعه‌ی بسیار زیاد و کسب نمرات بسیار خوب در مدرسه، توانایی پاسخ به تست‌های آزمون‌های کانون را ندارد؟» پس از بررسی شیوه‌های مطالعه‌ی دانش‌آموز در هر درس به این نتیجه رسیدم که نوع مطالعه‌اش برای هر درس با گونه‌ی سنجش او مشابه نیست. پس از شفاف‌سازی موضوع، طبق این استدلال که هر نوع سنجش، شیوه‌ی مطالعه‌ی خاص خود را دارد در آزمون بعد شاهد 600 نمره افزایش تراز و پیشرفت یکسان تمام درس‌هایش در کارنامه‌ی آزمون بودیم.

برای اثبات این استدلال، شیوه‌ی مطالعه‌ی درس فلسفه برای دانش‌آموزان انسانی، شاهد بسیار خوبی است. فرض کنید فردا در مدرسه قرار است معلم شما چند درس این کتاب را از شما بپرسد. به طور معمول معلم‌ها این درس را به صورت تشریحی یا توضیحی می‌پرسند. مثلاً از دانش‌آموز می‌خواهد درباره‌ی «علت تامه» و «علت ناقصه» توضیح دهد. بر این اساس دانش‌آموز در همان ابتدا متوجه می‌شود که شیوه‌ی سنجش این درس توضیحی است؛ بنابراین او نیز باید مطالعه‌اش هماهنگ با نوع سنجش باشد. پس دانش‌آموز زمانی که قصد دارد درس فلسفه را برای مدرسه بخواند، توضیح هر پاراگراف را بر اساس عنوان آن، خوانده و به خاطر می‌سپارد و در مدرسه به نحو احسن به سؤالات معلم پاسخ می‌دهد و نمرات عالی می‌گیرد؛ اما زمانی که همین دانش‌آموز با تست‌های درس فلسفه مواجه می‌شود، توانایی پاسخ‌گویی به آن‌ها را ندارد؛ زیرا مطالعه‌ی او تشریحی و کلی بوده، نه تستی و جزئی؛ به همین دلیل نمره‌ی تراز او در این درس پایین می‌آید. اکنون وظیفه‌ی او در قبال این تست‌های جزئی و مشکل چیست؟ بسیار ساده است. دانش‌آموز باید طبق گونه‌ی سنجشی این درس برای نوع مطالعه‌اش برنامه‌ریزی کند و قبل از شرکت در آزمون‌ها، بازیابی‌های لازم را انجام دهد.

برای پاسخ‌گویی به تست‌های این درس باید ریز و جزئی بخوانیم؛ یعنی بعد از مطالعه‌ی هر مبحث، سؤال‌های ریز و جزئی (مانند تست‌) طراحی کنیم و پس از اتمام مطالعه، سعی کنیم به تمام سؤالات طراحی‌شده‌ی خودمان پاسخ بدهیم. به این ترتیب می‌توانیم به‌راحتی از پس تست‌های دشوار برآییم.

از امروز شیوه‌ی مطالعه‌ی خود در هر درس را منطبق با نوع سنجش آن درس، پیدا کنید. البته این نکته را هم فراموش نکنید که اگرچه همه‌ی آزمون‌های کانون تستی است اما به آن معنا نیست که ما برای همه‌ی درس‌ها مجبوریم سؤال ریز طراحی کنیم، بلکه باید به نوع طراحی سؤالات هر درس و مواردی که از ما می‌خواهند توجه کنیم. سؤالات درس عربی هم در آزمون، تستی است اما شیوه‌ی مطالعه‌ی آن بر اساس چگونگی سؤالات است.