کتاب سه‌سطحی بهترین ابزار برای هدف‌گذاری

هدف‌گذاری منطقی می‌تواند پیشرفت را به دنبال داشته باشد. پیشرفت هم مانند هر کار دیگری باید مرحله به مرحله اتفاق بیفتد.

کتاب سه‌سطحی بهترین ابزار برای هدف‌گذاری

هدف‌گذاری منطقی می‌تواند پیشرفت را به دنبال داشته باشد. پیشرفت هم مانند هر کار دیگری باید مرحله به مرحله اتفاق بیفتد. کتاب‌های سه‌سطحی (نسبتاً دشوار، دشوار، دشوارتر) با هدف‌گذاری‌های دقیق و از پیش تعیین‌شده به شما کمک می‌کند که تلاشتان را هدفمند کنید. برای مثال در هر قسمت مشخص شده که هر دانش‌آموز با چه محدوده‌ی ترازی باید به چند سؤال پاسخ دهد.

مشخص بودن تعداد افرادی که به هر کدام از سؤالات پاسخ داده‌اند و این‌که چه تعداد از پاسخ‌ها درست بوده‌ است باعث می‌شود هم شناخت بهتری از جایگاه خود در میان رقبا به دست آورید و هم برای پیدا کردن پاسخ صحیح تلاش بیش‌تری کنید.

هدف‌گذاری‌تان را گسترده‌تر کنید. وقتی به مرحله‌ای رسیدید که اغلب سؤالات مناسب محدوده‌ی ترازتان را به‌راحتی پاسخ می‌دهید، به سراغ گروه بعدی سؤالات و درواقع سؤالات یک سطح بالاتر بروید. خود را به چالش بکشید و بخواهید که به آن سطح ارتقا پیدا کنید.

آزمون، پشتیبان و کتاب، همه برای این است که اول جایگاه خود را بشناسید و بعد برای بهبود آن تلاش کنید.