اگر بخواهی، می‌توانی

برای مدیریت زمان و تدوین برنامه‌ای مناسب‌تر، از دفتر برنامه‌ریزی استفاده کن و رقابت شیرینی با خودت فراهم کن.

اگر بخواهی، می‌توانی

دوست خوب سال ششمی!

تو نیز اگر بخواهی و اراده کنی با داشتن اعتمادبه‌نفس می‌توانی استعداد درخشان باشی. این را بدان در هر جایگاهی که باشی اگر با اعتمادبه‌نفس تلاش کنی موفق می‌شوی. اگر با هدفی که در ذهن داری تلاش کنی تلاشت روز به روز چندین برابر خواهد شد؛ پس از همین امروز درس خواندن را شروع کن.

برای مدیریت زمان و تدوین برنامه‌ای مناسب‌تر، از دفتر برنامه‌ریزی استفاده کن و رقابت شیرینی با خودت فراهم کن. این گونه مطالعه‌ای هدفمند خواهی داشت. با کمک این دفتر ارزشمند روزبه‌روز شاهد پیشرفت خود خواهی بود و دلگرمی و قوت قلبی برایت خواهد بود تا بتوانی تا پایان راه بدون خستگی به راهت ادامه دهی.