دفتر برنامه‌ریزی در ایام امتحانات

یکی از مؤثرترین ابزارها در ایام امتحانات که می‌تواند شما را از نتیجه‌ی عملکرد قبلی‌تان آگاه سازد دفتر برنامه‌ریزی است.

دفتر برنامه‌ریزی در ایام امتحانات

یکی از مؤثرترین ابزارها در ایام امتحانات که می‌تواند شما را از نتیجه‌ی عملکرد قبلی‌تان آگاه سازد دفتر برنامه‌ریزی است.

هر چه به ایام امتحانات نزدیک‌تر می‌شوید استرس این را پیدا می‌کنید که آیا در این وقتِ کم خواهید توانست حجم بالایی از کتاب درسی خود را مطالعه کنید یا خیر.

قبل از شروع امتحانات برای خود برنامه‌ریزی کنید و در این برنامه‌ریزی استفاده از دفتر برنامه‌ریزی را فراموش نکنید؛ زیرا با مشاهده‌ی نتیجه‌ی عملکرد خود در هفته‌های گذشته از دفتر برنامه‌ریزی متوجه خواهید شد در طی یک یا دو هفته‌ی آزمون‌های قبلی چه مدت‌زمانی را به هر بخش از درس اختصاص داده‌اید و هر درس را به چه میزان یاد گرفته‌اید یا حتی متوجه خواهید شد برای هر درس توانایی چه میزان ساعت مطالعه را خواهید داشت.

نیاز است که قبل از ایام امتحانات بنا به مشاهده‌ی نتیجه‌ی عملکردتان از دفتر برنامه‌ریزی برای درس خواندن در این ایام برنامه‌ریزی منطقی و قابل اجرا داشته باشید.

در مطالعه کردن، ساعت مطالعه‌ی زیاد، مد نظر نیست، بلکه مهم، کیفیت و یادگیری شما از آن درس است.

هر درسی را که زمان زیادی صرف مطالعه‌ی آن کرده‌اید نشان از یادگیری صددرصد آن درس نخواهد داشت. باید با حل تمرین و تست و مرور دوباره مطمئن شوید که ساعت مطالعه‌ی شما مفید و واقعی بوده و آن مطلب  را یاد گرفته‌اید یا خیر.