کلاس رفع اشکال هم‌کلاسی‌ها

من و علی و پرهام سه هم‌کلاسی در یک مدرسه‌ایم. روزهای امتحان بعد از مطالعه‌ی کتاب، کلاس رفع اشکال تشکیل می‌دهیم.

کلاس رفع اشکال هم‌کلاسی‌ها

من و علی و پرهام سه هم‌کلاسی در یک مدرسه‌ایم. روزهای امتحان بعد از مطالعه‌ی کتاب، کلاس رفع اشکال تشکیل می‌دهیم.

مادر پرهام با استفاده از کتاب‌های پرتکرار یک‌سری سؤال از مبحث برای‌‌مان طرح می‌کند و ما جواب‌گوی سؤالات می‌شوم و در آخر ورقه‌های امتحانی را به همدیگر می‌دهیم تا تصحیح کنیم و اشکالات سؤال‌ها گرفته شود.

بعد در مورد جواب‌های صحیح و علت درست بودن آن با هم بحث می‌کنیم و در آخر هر کدام از ما که نمره‌ی بهتری گرفته برای دوتای دیگر توضیح می‌دهد. با این کار نقش معلم را بازی می‌کنیم. در اتاق پرهام یک برگه چسبانده شده است که هر روز به معلم و روش تدریس خودمان امتیاز می‌دهیم و تا پایان امتحانات به بیش‌ترین امتیاز و بهترین معلم جایزه‌ می‌دهیم. جایزه‌ای که با پول توجیبی خودمان برایش می‌خریم.

این بازی چند ویژگی دارد. ما همیشه با امتحان دادن معلومات و تسلط خود را ارزیابی می‌کنیم. به کمک هم و نقاط قوت دوستان خود، کامل می‌شویم و در تصحیح ورقه‌ها متوجه نگارش و خوب نوشتن مطلب می‌شویم و از همه مهم‌تر جایزه از مدرسه و خانه در انتظار ماست.