کنکوری‌ها، کی مرور کنند؟

یکی از الگوهای کاربردی برای دوران جمع‌بندی استفاده از خلاصه‌برداری یا علامت‌گذاری کنار مباحث مهم یا نشان‌دار کردن سؤالات و پاسخ‌های تست‌هاست که خیلی کمک‌کننده هستند.

کنکوری‌ها، کی مرور کنند؟

مرور اول را به «بهمن» اختصاص می‌دهیم. به جای این‌که همه‌ی درس‌ها و مباحث مربوط به آن‌ها را به طور سرسری بخوانیم و بگذریم تا بتوانیم به همه‌ی مباحث بپردازیم بهتر است نسبت به بعضی از مباحث، بعضی از درس‌ها را خوب کار کنید تا مسلط شوید و آن‌ها را کنار بگذارید و یکی دو مبحثی را که از هر درس می‌ماند برای دوران جمع‌بندی دوم «فروردین» بگذارید.

یکی از الگوهای کاربردی برای دوران جمع‌بندی استفاده از خلاصه‌برداری یا علامت‌گذاری کنار مباحث مهم یا نشان‌دار کردن سؤالات و پاسخ‌های تست‌هاست که خیلی کمک‌کننده هستند.

یکی دیگر از ابزارهای مهم و کاربردی مرور درس‌ها، تست‌زنی است. هنگام مرور باید تا جایی که ممکن است از مغز خود کار بکشیم و ذهنمان فعال باشد.

وقتی مطالعه می‌کنیم چشم ما فعال است، ولی وقتی داریم تست می‌زنیم و به خلاصه‌برداری‌های خود مراجعه می‌کنیم مجبوریم به ذهن خود فشار بیاوریم تا مطالب بیش‌تری را به یاد بیاوریم و این در فرایند کاری ما خیلی کمک می‌کند. هر قدر پیش می‌رویم روش مطالعه‌ی ما باید نو شود؛ حتی گاهی باید روش مطالعه‌ی خود را تغییر دهیم.