مثبت‌نگر باشید

پس به خودت اعتماد کن، به خدای بزرگ تکیه کن و امیدت را از دست نده.

مثبت‌نگر باشید

شاید زیاد شنیده‌اید که می‌گویند مثبت‌نگر باشید. مثبت بیندیشید یا این‌که امیدوار باشید. خدا را سرلوحه‌ی کارتان قرار بدهید و با امیدواری و توکل به خدای مهربانی‌ها پیش بروید و به خودتان اعتماد کنید. شما زمانی می‌توانید به خودتان اعتماد کنید که به اندازه‌ی توانایی‌هایی که داشته‌اید وقت صرف کرده باشید و به‌خوبی درس بخوانید و زمانی می‌توانید امیدوار باشید که به خودتان اعتماد داشته باشید. امیدواری یکی از اصول درس خواندن به دور از استرس و پراکندگی فکری است؛ زیرا شما با تمام تلاشتان و با همه‌ی امیدتان به خدا توکل کرده‌اید و آن‌چنان که باید پیش می‌روید.

برخی گله می‌کنند که امیدی ندارند یا این‌که مطمئن نیستند. گاهی وقت‌ها دل نگران‌اند و مضطرب اما وقتی هر شب بدون هیچ اطمینانی از بیدار شدنمان، به رختخواب می‌رویم و برای فردا برنامه‌ریزی می‌کنیم، این یعنی امید!

پس به خودت اعتماد کن، به خدای بزرگ تکیه کن و امیدت را از دست نده.