شادی کودکان تضمین موفقیت آینده‌شان خواهد بود

دوران کودکی، همواره به عنوان بهترین وشادترین دوره زندگی انسان شناخته شده است.جعفربای آسیب شناس در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به شادی کودکان، اظهار کرد: وقتی که کودکان بدانند که والدین به آنها اطمینان دارند احساس می کنند که دست یافتن به همه چیز برایشان امکان پذیر است.

وی افزود: یکی از بهترین هدایایی که والدین می توانند به کودکشان بدهند، امکان شاد زیستن و شاد بودن آن ها است.

بای تصریح کرد: افکار کودک نسبت به خود بیشترین اهمیت را دارد بنابراین والدین باید افکار مثبت به کودکان خود را القا کنند.

وی تاکید کرد: بسیاری از والدین متوجه نمی شوند که خشم وعصبانیت کودکشان به خاطر غمگینی آنها صورت میگیردویا ناشی از اظطراب کودک است.

این آسیب شناس در پایان گفت: والدین باید به فرزند خود اجازه بدهند که علایق خود را کشف کند و به بازی‌ها و فعالیت‌هایی که او انتخاب می‌کند، توجه نشان دهند.

منبع :