تاسیس مراکز آموزش عالی سلامت در شهرستان‌های کشور

شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی موافقت قطعی و اصولی خود را با تاسیس مجتمع آموزش عالی سلامت در ۹ شهرستان اعلام کرد.

تاسیس مراکز آموزش عالی سلامت در شهرستان‌های کشور

شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی موافقت قطعی و اصولی خود را با تاسیس مجتمع آموزش عالی سلامت در ۹ شهرستان اعلام کرد.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش به نقل از خبرنگار مهر، دویست و پنجاهمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی برگزار شد و جدیدترین مصوبات این شورا اعلام شد.

موافقت با راه‌اندازی رشته - مقاطع در دانشگاه‌های علوم پزشکی و موافقت قطعی با دانشکده علوم پزشکی تربت جام از جمله این مصوبات بود.

شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی همچنین موافقت قطعی اصولی خود را با تاسیس مجتمع آموزش عالی سلامت در شهرستان‌های قائن، اهر، بناب، میانه، دورود، خاش، ورامین، گنبد کاووس و گچساران اعلام کرده است.

منبع :

مهلا کاشانی