بریس توانبخشی انحراف جانبی ستون‌فقرات در کشور بومی‌سازی شد

بریس lyonnais، برای اولین بار در ایران طی سه روز با هدف ارائه طرحی کارآمد و بومی‌سازی شده جهت توانبخشی انحراف جانبی ستون فقرات و افزایش تحدب ستون فقرات در ناحیه سینه‌ای ساخته شد.

بریس توانبخشی انحراف جانبی ستون‌فقرات در کشور بومی‌سازی شد

به گزارش سرویس علمی ایسنا، مهندس رضا وهاب کاشانی درباره این بریس که اصالتا فرانسوی است، گفت: با توجه به اثربخش بودن این بریس در زمینه‌های مورد استفاده و با توجه به مزایای آن نظیر نامشخص بودن بریس در زیر لباس، تنظیم راحت آن طی فرایند پیگیری، دوام و ثبات حین اعمال نیرو، این نوع بریس می‌تواند در بسیاری موارد جایگزین بریس میلواکی باشد.

وی تصریح کرد: با توجه به ویژگی‌های این بریس، متد طراحی و ساخت بریس در کارگاه علمی – عملی که در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار شد، در اختیار کارشناسان و متخصصان ارتوز و پروتز قرار داده شد تا درخواست کنندگان بیشتری از مزایای اثربخشی بریس lyon برخوردار شوند.

منبع :