بریس توانبخشی انحراف جانبی ستون‌فقرات در کشور بومی‌سازی شد

بریس lyonnais، برای اولین بار در ایران طی سه روز با هدف ارائه طرحی کارآمد و بومی‌سازی شده جهت توانبخشی انحراف جانبی ستون فقرات و افزایش تحدب ستون فقرات در ناحیه سینه‌ای ساخته شد.به گزارش سرویس علمی ایسنا، مهندس رضا وهاب کاشانی درباره این بریس که اصالتا فرانسوی است، گفت: با توجه به اثربخش بودن این بریس در زمینه‌های مورد استفاده و با توجه به مزایای آن نظیر نامشخص بودن بریس در زیر لباس، تنظیم راحت آن طی فرایند پیگیری، دوام و ثبات حین اعمال نیرو، این نوع بریس می‌تواند در بسیاری موارد جایگزین بریس میلواکی باشد.

وی تصریح کرد: با توجه به ویژگی‌های این بریس، متد طراحی و ساخت بریس در کارگاه علمی – عملی که در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار شد، در اختیار کارشناسان و متخصصان ارتوز و پروتز قرار داده شد تا درخواست کنندگان بیشتری از مزایای اثربخشی بریس lyon برخوردار شوند.

منبع :