کشف راز رشد بیش از حد عنکبوت غول‌پیکر دریایی

محققان پس از بررسی گونه‌های غول‌پیکر عنکبوت دریایی با 25 سانتیمتر طول موفق به کشف راز رشد بیش از حد این گونه از جانداران آبزی شدند.

کشف راز رشد بیش از حد عنکبوت غول‌پیکر دریایی

به گزارش سرویس علمی ایسنا منطقه خراسان، برخی از گونه‌های عنکبوت‌های دریایی از نظر اندازه تا چند برابر خویشاوندان خشکی‌زی خود رشد می‌کنند. محققان معتقدند که علت پیدایش چنین پدیده‌ای تاثیر غلظت بالای اکسیژن محلول در آب سرد است.

آنها اظهار کردند: در اعماق تاریک و سرد اقیانوس‌ها چند عامل باعث افزایش رشد عنکبوت‌های دریایی می‌شود.

عنکبوت‌های دریایی تقریبا در همه جای جهان یافت می‌شوند؛ اما نمونه‌های 25 سانتیمتری تنها در نزدیکی قطب جنوب زندگی‌ می‌کنند.

محققان معتقدند که اثر مثبت شرایط محیطی در اعماق سرد اقیانوس‌های نزدیک قطب جنوب علاوه بر عنکبوت‌ها در رشد سایر جانداران مثل حلزون‌های صدف‌دار نیز تاثیر گذاشته است.

پژوهشگران با بررسی عوامل محیطی تاثیرگذار در رشد بیش از حد این جانواران دریافتند که یکی از مهم‌ترین فاکتورهای محیطی در اعماق سرد اقیانوس‌های قطبی غلظت بالای اکسیژن محلول در آب با دمای منفی 1.5 تا 1.8 درجه سانتیگراد است.

یکی دیگر از فاکتورهای موثر در رشد جانداران آبزی اعماق آب، سرعت متابولیسم کم تحت تاثیر دمای پایین آب و مصرف کمتر اکسیژن است.

محققان معتقدند که با افزایش اکسیژن در دسترس جانوران و کاهش متابولیسم تحت تاثیر دمای محیط شرایط ویژه‌ای برای رشد بیش از حد عنکبوت‌ها و سایر جانداران اعماق اقیانوس‌ها مهیا می‌شود.

منبع :