افزایش طول عمر با توقف انتقال چربی

محققان دانشگاه براون نشان داده‌اند که متوقف کردن یک پروتئین طبیعی مسؤول انتقال چربی‌هایی مانند کلسترول در بدن ممکن است به افزایش طول عمر کمک کند.

افزایش طول عمر با توقف انتقال چربی

به گزارش سرویس علمی ایسنا، زمانی که دانشمندان بطور ژنتیکی تولید پروتئین vitellogenin را در نماتودها متوقف کردند، آن‌ها تا 40 درصد بیشتر عمر کردند.

موش‌ها، انسان‌ها و سایر پستانداران یک پروتئین مشابه موسوم به apolipoprotein B تولید می‌کنند و درمان‌هایی برای کاهش این پروتئین به منظور جلوگیری از بیماری‌های قلبی عروقی تولید شده است.

تحقیق جدید نشان می‌دهد که کاهش این پروتئین می‌تواند سود بزرگ دیگری نیز داشته باشد. داده‌های بدست آمده از تحقیق بر روی نماتودها نشان می‌دهد که پروتئین vitellogenin با مختل کردن توانایی سلول‌ها در استفاده و تغییر شکل چربی‌ها برای اهداف سودمندتر، از افزایش عمر نماتودها جلوگیری می‌کند.

به گفته محققان، اگر بتوان تولید این پروتئین‌ها را کاهش داد، می‌توان از آن‌ها در راه‌های دیگر استفاده کرد.

Lipophagy نام فرآیندی است که حجم زیادی از چربی را تجزیه کرده و آن‌ها را برای اهداف دیگر مورد استفاده قرار می‌دهد.

تحقیق جدید نشان داد که مقادیر زیاد پروتئین vitellogenin مانع مزایای عمر طولانی توسط فرآیند Lipophagy می‌شود.

این یافته‌ها در مجله Autophagy منتشر شده است.

منبع :