نانو کاوشگر حساس به سیگنال‌های الکتریکی برای تشخیص سلول‌های سر

محققان کشور به کمک نانولوله‌های سیلیکونی کاوشگری طراحی کردند که قادر است به کمک سیگنال‌های الکتریکی رفتار سلول را بررسی کند.

نانو کاوشگر حساس به سیگنال‌های الکتریکی برای تشخیص سلول‌های سرمحمد عبدالاحد عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار  حوزه فن‌آوری‌های نوین گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان  در خصوص طرح ارائه شده مبنی بر شناسایی تک سلول سرطانی به کمک نانو کاوشگر گفت: در این تحقیق با تحریک مکانیکی سلول ، رفتار الکتریکی آن را بررسی کردیم. این بررسی به کمک کاوشگر طراحی شده مبنی بر نانو لوله های سیلیکونی همراه با میکروپیپت شیشه‌ای فعال شده از نظر الکتریکی صورت می گیرد.

وی ادامه داد: این نانوکاوشگر با اعمال تنش مکانیکی و کشیدن سلول توسط میکروپیپت، سیگنال الکتریکی حاصل از سلول را ثبت و بررسی می‌کند. در واقع روند کار، سیگنال‌گیری مستقیم از سلول و ارتباط مستقیم امپدانس الکتریکی و تحریک مکانیکی سلول است که برای تشخیص مراحل اولیه سرطان به کار می‌رود و به این ترتیب، می‌توان الگوی جدیدی برای تشخیص سلول‌های سرطانی ارائه داد. 

عبدالاحد در پایان افزود: تک سلول سالم و سرطانی پاسخ الکتریکی متفاوتی در مقابل تحریک مکانیکی از خود نشان می دهند، در واقع پاسخ سلول های سرطانی ضعیف تر است که همین امر روشی نوینی را در این زمینه پیش روی جامعه ی پزشکی قرار می دهد.

منبع :