خرید کتب درسی اینترنتی می‌شود

مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش گفت: توزیع کتاب‌های دوره ابتدایی و پیش‌دانشگاهی سراسر کشور برای سال آینده از طریق سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی انجام می‌شود.

خرید کتب درسی اینترنتی می‌شود

مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش گفت: توزیع کتاب‌های دوره ابتدایی و پیش‌دانشگاهی سراسر کشور برای سال آینده از طریق سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی انجام می‌شود.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش لیدا نیک‌روش مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، در پاسخ به این پرسش که «سال تحصیلی آینده چه کتاب‌هایی به صورت اینترنتی توزیع می‌شود؟»، اظهار داشت: ثبت‌نام خرید تمام کتاب‌های دوره ابتدایی و پیش دانشگاهی سراسر کشور در سال آینده به صورت اینترنتی خواهد بود.

وی ادامه داد: توزیع این کتاب‌ها از طریق سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به آدرسhttp://irtextbook.ir انجام می‌شود.

به گزارش فارس، ثبت‌نام خرید کتاب‌های دوره ابتدایی شهر تهران و کتاب‌های دانش‌آموزان دوره پیش دانشگاهی در سال‌جاری از طریق اینترنت انجام شد.

منبع :

مهلا کاشانی
خرید کتاب