همراهی آموزش و تولید در شاخه کار و دانش

مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش گفت: ضریب میزان سنجش مهارت‌های هنرجویان امسال بیشتر شده که به شناسایی نخبگان مهارتی در شاخه کاردانش کمک می‌کند.

همراهی آموزش و تولید در شاخه کار و دانش

مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش گفت: ضریب میزان سنجش مهارت های هنرجویان امسال بیشتر شده که به شناسایی نخبگان مهارتی در شاخه کاردانش کمک می کند.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش سید مصطفی آذرکیش در گفت‌و‌گو با خبرنگار آموزش و پرورش پانا، اظهار کرد: آموزش همراه تولید به عنوان یک سیاست اولویت دار در هنرستان‌های کار و دانش دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: آموزش همراه تولید در اکثر استان‌ها نهایی شده است، به خصوص در هنرستان‌های کشاورزی و صنعت این موضوع سابقه دارد، اما برنامه ما توسعه آن در تمام هنرستان‌ها است.

مدیرکل دفتر کار و دانش وزارت آموزش و پرورش افزود: عمده برنامه‌های دفتر کار و دانش برگزاری مسابقات و جشنواره‌ها در راستای کیفیت‌بخشی به فعالیت ها است تا مهارت‌های هنرجویان متناسب‌سازی با بازار کار را داشته باشد.

آذرکیش بیان کرد: ضریب میزان سنجش مهارت‌های هنرجویان امسال بیشتر شده که به شناسایی نخبگان مهارتی در شاخه کار و دانش کمک می کند.

منبع :

مهلا کاشانی