معرفی طب سنتی ایرانی به جامعه بین‌الملل

همکاری‌های مشترک علمی معاونت طب سنتی وزارت بهداشت با گروه تاریخ پزشکی دانشگاه ریکا در کشور کرواسی آغاز شد.

معرفی طب سنتی ایرانی به جامعه بین‌الملل

همکاری‌های مشترک علمی معاونت طب سنتی وزارت بهداشت با گروه تاریخ پزشکی دانشگاه ریکا در کشور کرواسی آغاز شد.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش به نقل از خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات تاریخ پزشکی ایران در دانشگاه علوم پزشکی شیراز به نمایندگی از سوی معاونت طب سنتی، در راستای معرفی تاریخ پزشکی ایران به جامعه‌ی بین‌المللی، همکاری‌های علمی مشترکی با گروه تاریخ پزشکی دانشگاه ریکا در کشور کرواسی آغاز کرد.

بر اساس این همکاری تاکنون سمینار مشترکی در خصوص تاریخ پزشکی ایران در مراکز اسلامی شهر ریکا با همکاری دانشگاه این شهر در کرواسی در اکتبر 2015 برگزار و کلیه مقالات ارائه شده در این سمینار در مجلات معتبر به صورت کامل چاپ شده است.

منبع :

مهلا کاشانی