معرفی برگزیدگان جشنواره علوم پزشکی رازی

اسامی برگزیدگان حقیقی و مراکز تحقیقاتی برتر در بیست و یکمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی اعلام شد.

معرفی برگزیدگان جشنواره علوم پزشکی رازی

اسامی برگزیدگان حقیقی و مراکز تحقیقاتی برتر در بیست و یکمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی اعلام شد.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش به نقل از خبرگزاری مهر، برندگان بیست و یکمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی در دو بخش حقیقی و حقوقی معرفی شده‌اند.

برندگان بخش حقیقی

سعید سرکار، صفا طاهرخانی، امیرحسین وجدانی، فریدون عزیزی، اردشیر قوام‌زاده، فرشاد فرزادفر، حسین خلیلی افوسی، معصومه صادقی، محمدامین پورحسینقلی، حسین حسین‌زاده، محمد هاشمی، مرتضی محمودی

دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزیده در تیپ‌های یک، دو و سه

برگزیده رتبه اول در دانشگاه‌های تیپ ۱، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی تهران

برگزیده رتبه اول در دانشگاه‌های تیپ ۲، انستیتو پاستور ایران

برگزیده رتبه اول در دانشگاه‌های تیپ ۳، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد

مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی برتر

مرکز تحقیقات سرطان‌های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

مرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

مرکز تحقیقات روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

مرکز تحقیقات نانوفناوری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

مرکز تحقیقات بیماری‌های غیر واگیر دانشگاه علوم پزشکی تهران

مرکز تحقیقات مدل‌سازی در سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

کمیته‌های تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی برگزیده

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزیده اول در دانشگاه تیپ ۱

کمیته تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران برگزیده رتبه اول در دانشگاه‌های تیپ ۲

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایلام برگزیده اول در دانشگاه‌های تیپ ۳

نشریات علوم پزشکی برتر

در بخش نشریات انگلیسی فصلنامه یاخته (Yakhteh-cell journal) پژوهشگاه رویان و مجله داروسازی (Iranian Journal of Pharmaceutical Research) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان نشریات برگزیده انتخاب شدند.

در بخش فارسی نیز مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی کرمان و مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی کردستان به عنوان نشریات برتر انتخاب شدند.

سازمان برگزیده غیر دولتی حامی پژوهش

در بیست و یکمین جشنواره رازی از مرکز چشم‌پزشکی نور به عنوان سازمان برگزیده غیر دولتی حامی پژوهش نیز تقدیر به عمل آمد.

برگزیدگان حقیقی و حقوقی بیست و یکمین جشنواره رازی طی مراسمی در ۲۸ دی ماه سال جاری در سالن همایش‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تقدیر می شوند.

منبع :

مهلا کاشانی