معادله مثلثاتی - آموزش نکته‌ها به روش حل مثال

ریاضی تجربی

معادله مثلثاتی - آموزش نکته‌ها به روش حل مثال

در فایل پیوست نکته‌های مبحث معادله مثلثاتی به روش حل مثال آموزش داده شده است.

نویسنده: میلاد منصوری