نوروز 96

حل معادله نمایی - آموزش به روش حل مثال

ریاضی تجربیدر فایل پیوست روش حل معادله نمایی ، به طور کامل آموزش داده شده است.

نویسنده : میلاد منصوری

فایل های ضمیمه
نواسخ از عربي 2
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس عمومی دوم دبیرستان)
دبیر : فرزاد قنبری