توابع و معادلات - آموزش به روش حل مثال

ریاضی تجربی

توابع و معادلات - آموزش به روش حل مثال

در فایل پیوست نکته های مبحث معادله درجه دو همراه مثال و پاسخ تشریحی آموزش داده شده است.

نویسنده : میلاد منصوری

خرید کتاب