توابع و معادلات - آموزش به روش حل مثال

ریاضی تجربیدر فایل پیوست نکته های مبحث معادله درجه دو همراه مثال و پاسخ تشریحی آموزش داده شده است.

نویسنده : میلاد منصوری

فایل های ضمیمه
معادله و تابع‌های درجه ی دوم از ریاضی سوم انسانى
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم انسانى)
دبیر : معصومه اکبری صحت