توابع و معادلات - آموزش به روش حل مثال

ریاضی تجربیدر فایل پیوست نکته های مبحث معادله درجه دو همراه مثال و پاسخ تشریحی آموزش داده شده است.

نویسنده : میلاد منصوری

فایل های ضمیمه