بازی در کاهش اضطراب کودکان ضروری است

افسردگی زمانی در کودک ایجاد می‌شود که احساس و تصور بدی از خود داشته باشد و این احساس، زمانی که به اوج خود برسد تبدیل به یک بیماری می‌شود.

بازی در کاهش اضطراب کودکان ضروری استجعفر بای آسیب شناس در گفتگو  با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به این که یکی از اختلالات دوران کودکی، اضطراب و افسردگی بوده که اگر به موقع تشخیص داده شود قابل درمان  است، اظهار داشت: ترس و تشویق، شیوع اضطراب در کودکان را پایه ریزی می‌کنند که در صورتی که این ترس‌ها بیمار گونه نباشد به صورت طبیعی خود را نشان می‌دهد.

وی افزود: یکی دیگر از روش‌های مقابله با اضطراب کودکان، حرف زدن در مورد نگرانی‌ها است.

بای تصریح کرد: والدین سخت گیر، مضطرب، افسرده اغلب کودکانی را پرورش داده که شخصیت وسواسی و مضطرب دارند.

این آسیب شناس در پایان گفت: بسیاری از والدین از این احساس کودکانشان آگاه نبوده تا روزی که آنان به مشکلی برخورد می‌کنند مثل روز رفتن به مدرسه و منشا این اضطراب در کودکان نا شناخته است.

منبع :