تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان حدیث در شهرستان ملکشاهی

تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان حدیث در شهرستان ملکشاهی

تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان حدیث در شهرستان ملکشاهی

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، کتابخانه دبیرستان حدیث در شهرستان ملکشاهی از توابع استان ایلام را تجهیز نمود .

خانم زهرا رحیم نژاد، مدیر مدرسه می گوید این مرکز در سال 1373 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 185 دانش آموز دختر را در مقطع متوسطه دوره دوم تحت پوشش دارد.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، 5قفسه کتابخانه، 5میز مطالعه ،5 صندلی و یک دستگاه رایانه به همراه میز آن می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 49/200/000 ریال (4 میلیون و 920 هزار تومان) می باشد که مبلغ 36/500/000 ریال (3میلیون و 650هزار تومان) از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی و 12/700/000 ریال (1 میلیون و270 هزار تومان) از سوی آقای علی عشرتی نماینده بنیاد قلم چی در شهرستان ملکشاهی پرداخت شده است

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 415 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان حدیث در شهرستان ملکشاهی

تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان حدیث در شهرستان ملکشاهی

تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان حدیث در شهرستان ملکشاهی