تحلیل آزمون 4 دی 94- سوم صنایع شیمیایی

نتایج آزمون 4 دی با تمام اطلاعات مفید که هر دانش آموز نیاز دارد، در جدولی تهیه شده است در این جدول سخت‌ترین و آسان‌ترین سوال هر درس و میانگین درصد پاسخ گویی به هر درسآمده است.

تحلیل آزمون 4 دی 94- سوم صنایع شیمیایی

داوطلبان گرامی

نتایج آزمون 4 دی با توجه به اطلاعات زیر در اختیار شما قرار می گیرد:تحلیل آزمون 4 دی 94- سوم صنایع شیمیایی

در این جدول منظور از میانگین درصد پاسخ گویی ، میانگین درصد تمام دانش آموزانی است که در آزمون شرکت کرده و به هردرس پاسخ می دهند.

همچنین بالاترین درصد پاسخ گویی به هر درس و تعداد افرادی که توانسته اند بالاترین درصد پاسخ گویی کسب کنند در ردیف پنجم و ششم آمده است.
توجه:اگر در درسی به هر دلیلی به مشکل برخورد کردید از کتاب های جامع صنایع شیمیایی و کتاب های قهوه ای و یا زرد صنایع شیمیایی می توانید استفاده کنید.

به امید آن‌که این آزمون و نتایج حاصل از آن برای شما مفید و مؤثر بوده و نتایج مناسب‌تری در آزمون های آتی داشته باشید

توحید شکری

 مسئول دفترچه صنایع شیمیایی