حمایت همه جانبه‌ی ستاد نانو از دستاوردهای هدفمند

رییس کارگروه امور بین‌المللی ستاد توسعه فن‌آوری نانو از نامحدود بودن بسته‌های حمایتی از فعالیت‌های هدفمند خبر داد و گسترده‌تر کردن این بسته‌ها را جزو برنامه‌های آینده‌ی ستاد دانست.

حمایت همه جانبه‌ی ستاد نانو از دستاوردهای هدفمندبیت‌اللهی رییس کارگروه امور بین‌الملل ستاد توسعه فن‌آوری نانو در گفتگو با خبرنگار حوزه فن‌آوری‌های نوین  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به حوزه‌ی فعالیتی برگزیدگان جایزه‌ی مصطفی گفت: این دو دانشمند در دو حوزه‌ی نانوبیو و نانو فن‌‌آوری دستاوردی داشتند که تولید نانو داروی استنشاقی درمان دیابت با رهایش هوشمند و توسعه‌ی چارچوب‌های فلزی آلی با کاربرد در صنایع مختلف و سوخت‌های پاک این دستاوردها هستند.

وی ادامه داد: علم حد و مرزی ندارد و تجاری‌سازی هر محصول در هر کشوری می‌بایست در تمام دنیا به کار برده شود و امیدواریم برگزیدگان دوره‌های بعد دانشمندان ایرانی باشند.

بیت اللهی از گسترش بسته‌های حمایتی ستاد توسعه فن‌آوری نانو در برنامه‌های آینده‌ی این ستاد گفت و ادامه داد: ستاد توسعه فن‌آوری نانو حمایت‌ها را در دو دسته‌ی افقی و عام معرفی می‌کند اما چنانچه دستاورد معرفی شده هدفمند باشد محدودیت حمایتی وجود ندارد و بسته‌های حمایتی گسترده‌ای در خدمت پروژه‌های قابل تجاری‌سازی قرار می‌گیرد.

منبع :