نکات و ویژگی‌های آزمون 25 دی 94 دوم نقشه برداری

در این مطلب در خصوص نکات درس مبانی نقشه برداری و درس مساحی ارائه شده است.

نکات و ویژگی‌های آزمون 25 دی 94 دوم نقشه برداری

نکات و ویژگی های آزمون 25 دی 94 دوم نقشه برداری:

درس مبانی نقشه برداری: در این آزمون مطالب ارائه شده در خصوص دستگاههای کامل نقشه برداری و خصوصیات آن ها و چگونگی جمع آوری داده ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مورد سوال قرار گرفته است. همچنین مرحله پیش پردازش داده ها یک از موارد مهمی است که در بیشتر آزمون های سراسری مطرح شده است. 

درس مساحی: در این آزمون فصل 5 و 6 کتاب مورد نظر است که از موارد مهم آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

آشنایی با گونیای مساحی، روش ایجاد امتداد عمود به وسبله متر، اندازه گیری فاصله با وجود مانع عبور قابل دور زدن و تعیین فاصله دو نقطه که در بین آن مانع دیدی و عبور وجود دارد، آشنایی و کار با قطب نما، اندازه گیری زاویه افقی با متر با روش های مختلف.

در خصوص موارد اشاره شده سوالاتی در آزمون مطرح شده است که با مطالعه خود آزمایی انتهای فصل تسلط بیشتری بر این مطالب حاصل خواهد شد.

با آرزوی موفقیت روز افزون شما دانش آموزان

طیبه رسولی

مسئول دفترچه دوم نقشه برداری

مطالب مرتبط