نکات و ویژگی‌های آزمون 25 دی 94 دوم ساختمان

در ای آزمون سعی شده است که بر حفظیات درس روش‌های اجرایی و محاسبات درس نقشه برداری تاکید شده است.

نکات و ویژی های آزمون 25 دی 94 دوم ساختمان

درس روش های اجرایی ساختمان سازی: در این آزمون بیشتر بر مطالب چارچوب، رامپ پله و آسانسور تاکید شده است و سوالاتی در این خصوص انتخاب شده است. همچنین سعی شده است که بیشتر بر روی به حافظه سپردن اعداد و ارقام رامپ پله و خصوصیات و ویژگی های سقف ها تاکید شده است.

درس نقشه برداری ساختمان: در این آزمون مطالبی در خصوص اندازه گیری فاصله افقی و زاویه افقی مد نظر می باشد و سوالات طرح شده به صورت محاسباتی می باشدو حل تمارین انتهای فصل در جواب دادن بهتر سوالات آزمون تاثیر بسزایی دارد.

به امید موفقیت روز افزون شما دانش آموزان

طیبه رسولی

مسئول دفترچه دوم ساختمان


 

مطالب مرتبط ...
پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

در بین قبولی هایم کدام رشته را انتخاب کنم ؟
تغییر رشته دادن در یک دانشگاه چه ضوابطی دارد؟

باسخ به سوالات شما در زمینه تکمیل ظرفیت ، انتخاب نوع دانشگاه (سراسری ، آزاد ، پردیس ، غیرانتفاعی ) ، انتقالی و مهمان ، رزرو دانشگاه ، کارنامه سبز و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون کد
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب