سلول‌ها چگونه بو را احساس می‌کنند؟

محققان انستیتو تکنولوژی فدرال زوریخ در سوئیس پس از سال‌ها مطالعه بر روی سلول‌های بدن، موفق به کشف سیستم درک پیام‌های بویایی مختلف در سلول‌های زنده جانداران شدند.

سلول‌ها چگونه بو را احساس می‌کنند؟

به گزارش سرویس علمی ایسنا منطقه خراسان، محققان معتقدند که سلول‌ها علاوه بر دریافت پیام از طریق سیستم عصبی، جریان خون و مواد شیمیایی قادر به ارتباط با بو و رایحه‌های موجود در ساختار درونی یا فضای بیرونی جاندار هستند.

پروفسور ماتیاس پیتر، محقق بیوشیمی از انستیتو تکنولوژی فدرال زوریخ در مورد نظریه توانایی درک بو توسط سلول‌های زنده عنوان کرد: یکی از بهترین نمونه‌های سلول‌های قادر به درک بو در مخمر موجود است. این سلول‌ها قادرند توسط ابزارک‌های داخلی سیگنال‌های شیمیایی دریافتی را ثبت و پس از پردازش پاسخ لازم را ارسال کنند.

وی در مورد مراحل اجرای این مطالعه افزود: در این سری از مطالعات برای اولین ‌بار از ترکیب تکنیک مشاهدات میکروسکوپی و نمونه‌سازی رایانه‌ای استفاده شده است.

محققان در مراحل اولیه مطالعه دریافتند که ابزارک درک بوی سلول‌ها باید در غشاء سلولی قرار داشته باشد و پس از مشاهدات تکمیلی مشخص شد که یک ابزارک پروتئینی بزرگ که ترکیبی از 100 ریز ساختار است، مسؤول کشف و پردازش سیگنال‌های شیمیایی یا بو است.

محققان برای درک عملکرد پروتئین مسؤول درک پیام‌های بویایی از مدل‌های رایانه‌ای استفاده کردند. استفاده از فناوری مدل‌سازی رایانه‌ای نقش موثری در کاهش پیچیدگی سلول‌ها و کشف ترکیبات سازنده آنها دارد.

پروفسور بوآن هگمان، مسؤول این مطالعه اظهار کرد: پس از مدل‌سازی رایانه‌ای ماهیت پروتئین بویایی مشخص شد، به‌طوری که مهم‌ترین بخش این پروتئین که مسؤول انتقال پیام‌ها در غشاء سلولی است از پروئینی موسوم بهCdc42 ساخته شده است.

وی در ادامه افزود: مهمترین نتیجه بدست آمده از این مطالعه علاوه بر تایید نظریه درک بو در سلول‌های مختلف، کشف این قابلیت در سلول‌های بدن انسان است.

منبع :