آیا عضلات ورزشکاران حر‌فه‌ای جوان باقی می‌ماند؟

دوندگان حر‌فه‌ای مانند افراد عادی با گذشت زمان و افزایش سن دچار ضعف در عضلات نمی‌شوند.

آیا عضلات ورزشکاران حر‌فه‌ای جوان باقی می‌ماند؟

به‌ گزارش ‌ایسنا‌ و به نقل از سایت MNT، مطالعات جدیدی که در مجله آمریکایی فیزیولوژی منتشر شده است به بررسی تاثیر آمادگی جسمانی دوندگان حر‌فه‌ای بر پیر شدن و ضعیف شدن عضلات این افراد پرداخته است.

ضعیف شدن عضلات هنگامی رخ می‌دهد که بافت‌های ماهیچه‌ای به آرامی منقبض شود و فشار زیادی به آنها وارد نشود. در صورتی که به عضلات فشار وارد شود آنها قدرتمندتر می‌شوند.

محققان کانادایی بررسی کردند که آیا تمرینات فیزیکی مداوم در دوندگانی حر‌فه‌ای که سن آنها نیز بالا رفته است باعث می‌شود که بافت‌های ماهیچه‌های آنها مانند افراد جوان باقی بماند یا خیر.

برای انجام این تحقیقات نمونه‌های بافت‌های ماهیچه‌ای از عضلات چهار سر دوندگان حر‌فه‌ای مسن و افراد غیر ورزشکار گرفته شد. در بین این افراد 7 قهرمان جهان حضور داشتند.

سرعت انقباض و قدرت بافت‌های ماهیچه‌ای این افراد با افراد جوان اما غیر ورزشکار مقایسه شد. بررسی‌ها نشان داد که توانایی منقبض شدن عضلات در ورزشکاران سالمند شبیه به افراد جوان نیست. در واقع توانایی ورزشی ورزشکاران حر‌فه‌ای سالمند به دلیل قدرتمند ماندن بافت‌های ماهیچه‌ای نیست.

این مطالعات نشان داد راه‌هایی برای قدرتمند کردن عضلات و نگه داشتن سرعت و قدرت آنها بدون جوان ماندن عضلات وجود دارد و بافت‌های عضلاتی ورزشکاران حر‌فه‌ای بدون این که جوان بمانند از سرعت و قدرت بالا برخوردارند.

منبع :