روش مطالعه‌ی آیات درس دین و زندگی

درس دین و زندگی یکی از دروس عمومی است که در آن 25 سؤال از سه کتاب (سال دوم، سوم، چهارم) مطرح می‌شود.

روش مطالعه‌ی آیات درس دین و زندگی


روش مطالعه‌ی آیات درس دین و زندگی


درس دین و زندگی یکی از دروس عمومی است که در آن 25 سؤال از سه کتاب (سال دوم، سوم، چهارم) مطرح می‌شود.

در طرح سؤالات این درس آیات سهم به‌سزایی دارند به‌طوری که معمولاً 17 تا 18 سؤال مربوط به آیات می‌باشد که البته گاهی این سؤالات با سؤالات متن به‌صورت 

تلفیقی مطرح می‌شوند. یکی از روش‌هایی که برای خواندن آیات درخور توجه است. روش حفظ آیه می‌‌باشد.

در نگاه اول این کار سخت و غیر ممکن به نظر می‌رسد پس اجازه دهید تا این روش را برایتان تشریح کنم. منظور از حفظ آیات این نیست که شما آیات هر سه کتاب را به‌طور کامل حفظ باشید مسلماً این کار، کار سختی است. مقصود ما این است که شما طرحی کلی از هر آیه در ذهن خود داشته باشید به‌گونه‌ای که از ابتدای آیه متوجه

 شوید بقیه‌ی آیه چه مطالبی را در بردارد چراکه در بسیاری مواقع در صورت سؤال فقط ابتدای آیه مطرح می‌شود اما سؤالِ ذکرشده مربوط به پیام کل آیه می‌باشد که برای  دانستن پیام باید بقیه‌ی آیه را نیز بلد باشید. حتی در بعضی موارد دقیقاً پیام قسمتی از آیه مورد نظر است که در صورت سؤال اصلاً ذکر نشده است. با این روش شما می‌توانید به این قبیل سؤالات پاسخ دهید.

پس از حالا سعی کنید هر آیه را که می‌خوانید متنش را به صورت کلی در ذهن بسپارید تا بتوانید با دیدن قسمتی از آیه قسمت‌های ذکرشده را به خاطر آورید.


                                                                                                                                      آفرین ساجدی (رتبه‌ی 18 - رشته‌ی انسانی)