کتاب تکمیل کننده ذهنیت پاک کودکان

بهترین روش برای تشویق کودکان به کتاب خوانی، مطالعه در حضور خود آنها است.

جعفر بای آسیب شناس در گفتگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: کتاب و کتاب خوانی از جمله موضوعات مهمی است که از کودکی سبب رشد دهنی خلاق و متفکر می‌شود.

وی افزود: کودکان باید از سنین کم با کتاب آشنا شوند و لذت خواندن در او شکل بگیرد.

بای تصریح کرد: نقش خانواده در این میان به عنوان اولین نهاد مرتبط و تاثیر گذارترین ان در مسیر کتاب خوان کردن کودکان بسیار مهم و پررنگ است.

این آسیب شناس در پایان گفت: نمی‌توان از کودکانی که در خانه، آنها برای مطالعه و کتاب ارزش قائل نمی‌شوند توقع کتاب خوانی داشت، بلکه باید محیط طوری فراهم شود تا کودک لذت مطالعه را درک و با دیدن کتاب است اعضای خانواده این رفتار در وی ثبت شود.

منبع :