کتاب تکمیل کننده ذهنیت پاک کودکان

بهترین روش برای تشویق کودکان به کتاب خوانی، مطالعه در حضور خود آنها است.

کتاب تکمیل کننده ذهنیت پاک کودکانجعفر بای آسیب شناس در گفتگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: کتاب و کتاب خوانی از جمله موضوعات مهمی است که از کودکی سبب رشد دهنی خلاق و متفکر می‌شود.

وی افزود: کودکان باید از سنین کم با کتاب آشنا شوند و لذت خواندن در او شکل بگیرد.

بای تصریح کرد: نقش خانواده در این میان به عنوان اولین نهاد مرتبط و تاثیر گذارترین ان در مسیر کتاب خوان کردن کودکان بسیار مهم و پررنگ است.

این آسیب شناس در پایان گفت: نمی‌توان از کودکانی که در خانه، آنها برای مطالعه و کتاب ارزش قائل نمی‌شوند توقع کتاب خوانی داشت، بلکه باید محیط طوری فراهم شود تا کودک لذت مطالعه را درک و با دیدن کتاب است اعضای خانواده این رفتار در وی ثبت شود.

منبع :