بازیگوشی به نفع کودکان است

بازی یکی از روش‌های موثر در درمان مشکلات رفتاری کودکان است.

بازیگوشی به نفع کودکان استجعفر بای آسیب شناس در گفتگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: در محیط‌های اجتماعی نظر مهد کودک، نهادهای دیگر به جز خانواده در آموزش هنجارها و ارزش‌ها به فرزندان دخالت دارند و با افزایش سن کودک به مرور  از نقش خانواده‌ها کاسته و بر  نقش این کانون‌ها در الگو دهی به شخصیت کودک افزوده می‌شود.

وی افزود: البته اکثر این علائم در کودکان بازیگوش نیز ممکن است مشاهده شود و حالت بیمار گونه‌ای که در افراد مبتلا به پیش فعالی است را ندارند، ضمن این که بازیگوشی‌های کودکان مقتضی سن آنان است و با بالارفتن سن و خارج شدن از سن کودکی نیز این رفتارهای بازیگوشانه تقریبا از بین می‌روند.

این آسیب شناس در پایان گفت: بازی نقش موثری در رشد کودکان دارد و در خلال بازی می‌توان به بسیاری از ویژگی‌ها مسائل رشد کودک پی برد.

منبع :