طراحی نانو زیست سامانه نابودگر سلول‌های سرطانی

به تازگی محققان یک روش انتقال داروی جدید ارائه کردند که از یک فلز مایع زیست تخریب پذیر برای هدف قرار دادن سلول‌های سرطانی استفاده می‌کند.

طراحی نانو زیست سامانه نابودگر سلول‌های سرطانیبه گزارش خبرنگار  حوزه فن‌آوری‌های نوین گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ، محققان دانشگاه کارولینا یک روش انتقال داروی جدید ارائه کردند که از یک فلز مایع زیست تجزیه پذیر برای هدف قرار دادن سلول‌های سرطانی استفاده می‌کند . 

ژن‌گو دانشیار مهندسی زیست پزشکی می‌گوید: نکته مهم در این کار تحقیقاتی این است که ما یک روش انتقال دارو ارائه کردیم که دارای چندین مزیت عمده است: می‌تواند سودمندی و کارایی داروهای انتقال داده شده را تقویت بخشد، می‌تواند برای تشخیص محل تومورها به پزشکان کمک کند، می‌توان آن را در مقیاس بزرگ تولید کرد. ضمن اینکه به طور کامل زیست تجزیه پذیر و دارای سمیت بسیار پایینی باشد بزرگترین مزیت این روش آن است که این حامل های دارویی فلز مایع به راحتی قابل سنتز هستند.

برای تهیه این نانو- پایانه‌ها، محققان‌ فلز مایع را درون یک محلول حاوی دو نوع مولکول که لیگاندهای پلیمری نامیده می‌‌شوند، قرار می‌دهند.

در ادامه داروی ضد سرطانی  (DOX) به محلول اضافه می‌شود، این دارو بر روی یکی از لیگاندهای سطح نانو ذرات جذب می‌شود.در نهایت نانو قطرات مملو از دارو می‌توانند از محلول جداسازی شوند و وارد جریان خون شوند. لیگاند دوم که بر روی نانو قطرات قرار دارد به صورت اختصاصی سلول‌های سرطانی را از طریق گیرنده‌های موجود بر روی سطح این سلول‌ها شناسایی کنند. 

منبع :