روشی برای تولید نانو ذرات زیستی با خواص نوری

محققان آلمانی موفق به ارائه روشی برای تولید نانوسیستم‌ها با استفاده از پروتئین‌های سنتزی شدند.

روشی برای تولید نانو ذرات زیستی با خواص نوریبه گزارش خبرنگار  حوزه فن‌آوری‌های نوین گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ، پژوهشگران دانشگاه کونستانتس با همکاری محققان دانشگاه فرایبورگ موفق به ارائه مفهومی در حوزه خودآرایی نانو مقیاس مبتنی بر پروتئین شدند.

با استفاده از این مفهوم جدید می‌توان نانو ذرات طلا را در ساختارهای مختلف وادار به خود آرایی کرد که برای این کار از پروتئین‌های حلقه‌ای استفاده می‌شود، این حلقه‌ها به گونه‌ای هستند که می‌توان فواصل میان ذرات را در ساختار نهایی با دقت کنترل کرد. 

با این راهبرد جدید می‌توان فرصت‌های تازه‌ای برای تولید نانو مواد زیستی ایجاد کرد: موادی که خواص نوری و پلاسمونیک جدیدی داشته باشند. حوزه نانو پلاسمونیک روی ذرات فلزی دارای امواج الکترو مغناطیس متمرکز است. ذراتی که در صورت بر همکنش با نور، نشر نوری خواهند داشت. 

با این روش می‌توان موادی تولید کرد که در توسعه نانو سیستم‌ها قابل استفاده هستند، نانو سیستم‌هایی که قادر به تبدیل نور به انرژی نور به انرژی الکتریکی هستند، همچنین می‌توان در ساخت مواد زیستی دارای خواص مغناطیسی جدید از این ترکیبات استفاده کرد. 

این گروه تحقیقاتی، پروتئین‌های سنتز شده را به عنوان واحدهای سازنده نانو سیستم به کار گرفته و در نهایت خواص زیستی، شیمیایی و فیزیکی جدیدی در این نانو سیستم‌ها ایجاد می‌کنند. 

منبع :

خرید کتاب