ساخت نرم افزار راهنمای نانومواد برای محققان

محققان نرم افزار رایانه ای (اپلیکیشن) ساختند که میزان مخاطرات نانومواد را در چهار سطح کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد تخمین می‌زند و احتمال انتشار آن را به مواد مشخص می‌کند.

ساخت نرم افزار راهنمای نانومواد برای محققان

به گزارش گروه علمی ایرنا از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، این نرم افزار با عنوان نانوریسک اَپ (NanoRisk App) راهنمایی است که در ارزیابی خطر نانومواد به محققان کمک می کند.

این ارزیابی بر تعیین خواص فیزیکی و شیمیایی و فعالیت هایی که توسط کارکنان آزمایشگاه های تحقیقاتی انجام می گیرد، مبتنی است. 

در این برنامه می توان فرمی را مشاهده و پاسخ مناسب را از فهرست پاسخ های موجود برای مواد انتخاب کرد؛ این فرم به دو قسمت خواص مواد و شرایط کاری زمانی تقسیم می شود که با اتمام سؤالات می توان با فشار دادن دکمه محاسبه، نتایج را مشاهده کرد.

نانوریسک اَپ، بر راهبردهای مدیریت ریسک موسسه های مختلفی مانند موسسه ملی ایمنی و سلامت حرفه ای (NIOSH) آمریکا، سازمان توسعه فناوری صنعتی و انرژی جدید ژاپن (NEDO)، برنامه نانوایمنی کمیسیون اروپا و فعالیت های توسعه یافته توسط آزمایشگاه ملی لارنس لیورمور در کالیفرنیا با همکاری گروه علوم ایمنی دانشگاه دلفت (Delft) در هلند طراحی شده است. 

اپلیکیشن نانوریسک که بر استفاده از نانومواد تولیدی تمرکز دارد، توسط دپارتمان مهندسی شیمی و دپارتمان مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه لوس آندس (Los Andes) توسعه یافته و با همکاری دپارتمان سلامت حرفه ای این دانشگاه اجرا شده است. 

منبع :