تیوپ دوچرخه خود بادشونده

سال‌ها پیش شرکت PumpTire نمونه اولیه تایر دوچرخه را ارائه کرد که با استفاده از هوا به خودی خود باد می‌شد. هم اکنون این شرکت تیوپ دوچرخه‌ای ساخته که با استفاده از هوا باد می‌شود.

تیوپ دوچرخه خود بادشونده

به گزارش سرویس فناوری ایسنا منطقه خراسان، عملکرد این تیوپ مشابه ایده اصلی بوده و درپوش خارجی آن هوا را به درون آن پمپاژ می‌کند و زمانی که فشار داخلی آن متناسب شد، این قسمت مسدود می‌شود. هدف از این عملکرد باد نشدن بیش از اندازه تایر است.

شما با این روش در هنگام حرکت به راحتی فشار تایر خود را متناسب خواهید کرد.

قیمت این تیوپ 30تا 55 دلار تخمین زده شده است.

منبع :

خرید کتاب