ارزیابی آزمون 4 دی 94 سوم کامپیوتر

با سلام و خسته نباشید به شما داوطلبان ساعی رشته کامپیوتر، تحلیل آزمون 4 دی 94 برای استفاده مؤثر شما عزیران در ذیل ارائه شده است:

ارزیابی آزمون 4 دی 94 سوم کامپیوتر

با سلام و خسته نباشید به شما داوطلبان ساعی رشته کامپیوتر، تحلیل آزمون 4 دی 94 برای استفاده مؤثر شما عزیران در ذیل ارائه شده است:ارزیابی آزمون 4 دی 94 سوم کامپیوتر

ارزیابی آزمون 4 دی 94 سوم کامپیوتر

برای مشاهده سؤالات دام‌دار به صفحه مقطع خود مراجعه کنید و علت دام را از دیدگاه‌های مختلف مشاهده کنید و یا خودتان نظر دهید و جایزه بگیرید.

بررسی سطح دشواری سؤالات

ارزیابی آزمون 4 دی 94 سوم کامپیوتر

میانگین درصد پاسخگویی

ارزیابی آزمون 4 دی 94 سوم کامپیوتر

گزارش چند از 10

ارزیابی آزمون 4 دی 94 سوم کامپیوتر

داوطلبان عزیز برای کسب تراز بهتر در آزمون بعدی سؤالات آزمون غیرحضوری را پاسخ دهید.

آزاده قمری

مسئول دفترچه

آزاده قمری
خرید کتاب