نوروز 96

ارتباط پیوند هیدروژنی با مزه‌ی شیرین

بھ طور کلی چھار نوع مزه در مواد وجود دارند که عبارتند از: شیرین ، تلخ ، ترش و شور .با سلام 

برای مطالعه مطلب ، فایل ذیل را دانلود نمایید

موفق باشید.

نویسنده: محمد حسن‌پور

فایل های ضمیمه
توابع و معادلات درجه دوم ،قدرمطلق ،جزء صحیح از ریاضی چهارم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : عباس اسدی