شروع آموزش زبان دانشجویان خارجی در دانشگاه بوعلی

رئیس دانشگاه بوعلی سینا گفت: مرکز آموزش زبان دانشجویان خارجی این دانشگاه از وزارت علوم مجوز گرفته و از سال آینده این مرکز آغاز به فعالیت می‌کند.

شروع آموزش زبان دانشجویان خارجی در دانشگاه بوعلی

رئیس دانشگاه بوعلی سینا گفت: مرکز آموزش زبان دانشجویان خارجی این دانشگاه از وزارت علوم مجوز گرفته و از سال آینده این مرکز آغاز به فعالیت می کند.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش منصور غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مرکز آموزش زبان این دانشگاه برای تمامی دانشجویان خارجی کشور طراحی شده است و تنها به دانشجویان خارجی این دانشگاه اختصاص ندارد.

وی با اشاره به برنامه دانشگاه بوعلی سینا در زمینه جذب دانشجوی خارجی افزود: درحال حاضر تعداد دانشجویان خارجی این دانشگاه بسیار اندک است و برنامه داریم تا سال ۹۶ تعداد این دانشجویان را افزایش دهیم.

رئیس دانشگاه بوعلی سینا بیان کرد: درحال حاضر در این دانشگاه تعداد اندکی دانشجوی بورسیه خارجی وجود دارد که برنامه داریم تعداد دانشجویان شهریه پرداز خارجی را در این دانشگاه توسعه دهیم.

غلامی خاطرنشان کرد: این دانشگاه برنامه دارد از کشورهای شمال آفریقا، چین و روسیه دانشجو پذیرش کند.

وی بیان داشت: این دانشگاه با دانشگاه های کشور روسیه تفاهم نامه های همکاری منعقد کرده است که تبادل دانشجو یکی از اولویت های این تفاهم نامه است.

منبع :

مهلا کاشانی