ششمین گردهمایی دبیران آموزشگاهها در شهر کرج برگزار شد

ششمین گردهمایی دبیران مجموعه‌های پژوهندگان علم و سلاله ( مدارس و آموزشگاه‌های هماهنگ با کانون فرهنگی آموزش( قلم چی ) در کلانشهر کرج ) مورخ 04/10/94 در سالن امام علی ( ع ) برگزار گردید .

ششمین گردهمایی دبیران آموزشگاهها در شهر کرج برگزار شد

ششمین گردهمایی دبیران مجموعه های پژوهندگان علم و سلاله ( مدارس و آموزشگاه های هماهنگ با کانون فرهنگی آموزش( قلم چی ) در کلانشهر کرج ) مورخ 04/10/94 در سالن امام علی ( ع ) برگزار گردید .

در این نشست که با استقبال چشمگیر و حضور حداکثری دبیران محترم مجموعه همراه بود (108 نفر از 138 مدعو)  ، توضیحاتی در خصوص شاخصهای استاندارد بودن سطح دشواری آزمون های برنامه ای کانون و مقایسه آن با کنکور سراسری ارائه گردید ، همچنین کارنامه تقسیم نگاه دبیر مورد بررسی قرار گرفت و چگونگی استفاده از آن تشریح شد .

کارنامه ارزیابی عملکرد دبیر ، شامل آیتم های نظم حضور ، چند از ده دبیر ، عدم انحراف از طرح درس ، نظرسنجی و آزمون های مبحثی و صبحانه در دو نسخه مدرسه ای و آموزشگاهی به همراه دفترچه راهنمای آن به دبیران مربوطه تقدیم گردید.

 در پایان در خصوص برگزاری هر چه بهتر امتحانات نیمسال اول در مدارس و همچنین اهمیت دوران طلایی نوروز و ضرورت برنامه ریزی برای آن و حضور دانش آموزان در کلاس های اردوی نوروزی توضیحاتی ارائه گردید .

این نشست به مدت دو ساعت و طبق برنامه اعلام شده ، در ساعت 9:30 صبح آغاز و ساعت 11:30 پس از گرفتن عکس به تفکیک دبیران خانم و آقا،به پایان رسید 

ششمین گردهمایی دبیران آموزشگاهها در شهر کرج برگزار شد

ششمین گردهمایی دبیران آموزشگاهها در شهر کرج برگزار شد