تحلیل آزمون 4 دی 1394 – سوم طراحی و دوخت

ضمن عرض سلام به همه‌ی شما داوطلبان عزیز، نتایج تحلیل و ارزیابی آزمون مطابق گزارش زیر در اختیار شما دوستان قرارمی‌گیرد.

تحلیل آزمون 4 دی 1394 –  سوم طراحی و دوخت

داوطلبان گرامی:

ضمن عرض سلام به همه‌ی شما داوطلبان عزیز، نتایج تحلیل و ارزیابی آزمون مطابق گزارش زیر در اختیار شما دوستان قرارمی‌گیرد. به امید آن‌که این آزمون و نتایج حاصل از آن برای شما مفید و مؤثر بوده و نتایج مناسب‌تری در آزمون های آتی داشته باشید.

تحلیل آزمون 4 دی 1394 –  سوم طراحی و دوخت

  • سوالات دام دارچیست؟(*)

سوالات دام دارآن دسته از سوالات می باشند که داوطلبین در انتخاب گزینه صحیح بین دو گزینه یا بیشتر دوچار سردرگمی بوده و به دلیل کمی مطالعه و تسلط بر مطالب اعم از محاسباتی یا حفظی نتوانسته اند به آن سوال پاسخ صحیح بدهند.

 

  • چندتا از 10 تا؟

در این تحلیل با بررسیکارنامهدانش آموزان درکنکورسراسری سال های قبل و مقایسه آن با نتایج حاصل شده در آزمون4 دی نتایج زیر حاصل شده است:

تحلیل آزمون 4 دی 1394 –  سوم طراحی و دوخت

این اعداد به چه معناست؟

در آزمون سراسری داوطلبانی که تراز آن ها در محدوده 5500 قرار داشته است توانسته بودند ازهر 10 سوال آزمون به 4 مورد آن به صورت صحیح پاسخ گویی کنند.


به داوطلبانی که در برخی درس‌ها درصد پاسخ‌گویی کمی داشته‌اند، توصیه میشود، برای تقویت این دروس از کتاب جامع طراحی و دوخت استفاده کنند. زیرا این کتاب با داشتن نکات درسی مربوط به هر فصل از کتب و وجود سوالات تشریحی و تستی مناسب مربوط به هر مبحث می تواند در بهبود روند پاسخ گویی داوطلبین به سوالات نقش مهمی داشته باشد.

 به امید دیدن نظرات شما دانش آموزان عزیز هستین...

به امید موفقیت تمامی شما

مسئول دفترچه طراحی و دوخت سوم هنرستان